سفارش تبلیغ
صبا
فریاد بی صدا

به نام خدا
درچشم بادرومی دیدم.
واقعاًماچه جوری می خوایم جواب شهدارو تو اون دنیا بدیم؟
آیاارزش خون هایی که ریخته شدرومی دونیم؟
ادامه دهنده راهشون هستیم؟

شهید


ارسال در تاریخ 89/3/7 - 11:48 ع توسط فریاد بی صدا
قالب وبلاگ